diabetologia

Diabetologia to dziedzina medycyny, która obejmuje badanie, diagnozowanie, leczenie i przede wszystkim zarządzanie cukrzycą. Cukrzyca to choroba metaboliczna, która wpływa na sposób, jaki organizm wykorzystuje glukozę (cukier) z organizmu. Diabetolodzy są specjalistami, którzy specjalizują się w leczeniu i jego różnych aspektach.

Nasz diabetolog Poznań zajmuje się:

  1. Badaniami i diagnostyką w celu określenia rodzaju choroby.

  2. Opracowaniem planu leczenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta.

  3. Zarządzaniem powikłaniami: czyli ich zapobieganiu oraz eliminacji lub łagodzeniu następstw. Do powikłań zaliczamy między innymi: retinopatię, neuropatię, choroby serca, zespół stopy cukrzycowej

  4. Edukacją pacjenta na temat choroby, jej samokontroli, stylu życia i techniki zarządzania leczeniem. Tutaj do dyspozycji pacjenta mamy również edukatorkę diabetologiczną.

  5. Zakładaniem systemów ciągłego monitorowania glikemii

Współpraca z diabetologiem jest kluczowa dla skutecznego zarządzania cukrzycą i zapobieganiu powikłaniom.