diabetologia

Diabetologia jest dziedziną medycyny, która obejmuje badanie, diagnozowanie, leczenie i przede wszystkim zarządzanie cukrzycą. To choroba metaboliczna zaburzająca gospodarkę węglowodanową w organizmie, która jest obecnie jedną z najpowszechniej występujących na świecie. Diabetolodzy wyróżniają jej dwa podstawowe typy:

I – to efekt złożonego procesu autoimmunologicznego prowadzącego do zniszczenia wysp trzustkowych i w efekcie do zaprzestania produkowania insuliny przez organizm,

II — charakteryzujący się zmniejszeniem wrażliwości tkanek na insulinę, co prowadzi do tego, że trzustka nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania organizmu na ten hormon.

Pacjentami, u których występuje cukrzyca, zajmują się diabetolodzy. Specjalizują się w profilaktyce oraz w planowaniu terapii dostosowanych do potrzeb pacjentów.

Konsultacje diabetologiczne w Podovia

Diabetolog to jeden z wielu specjalistów przyjmujących w klinice Podovia w Poznaniu. Zajmuje się między innymi:

  • Badaniami i diagnostyką przeprowadzanymi w celu określenia typu choroby.
  • Opracowaniem planu leczenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta.
  • Zarządzaniem powikłaniami, czyli szukaniem rozwiązań mających na celu ich zapobieganie, a także eliminację i łagodzenie następstw, jeżeli takowe już występują. Do powikłań zaliczamy między innymi: retinopatię, neuropatię, choroby serca, a także zespół stopy cukrzycowej.
  • Edukacją pacjenta na temat samej choroby oraz sposobów samokontroli, rekomendowaniem wprowadzania konkretnych zmian w stylu życia i technikach zarządzania leczeniem. W tym zakresie proponujemy naszym pacjentom również edukatorkę diabetologiczną.
  • Zakładaniem systemów ciągłego monitorowania glikemii, które pozwalają na monitorowanie poziomu glukozy we krwi przez całą dobę i ostrzegają o hipo- oraz hiperglikemii.
  • Farmakologicznym wsparciem leczenia otyłości. We współpracy z dietetykami klinicznymi.

Współpraca pacjenta z diabetologiem jest kluczowa dla skutecznego zarządzania cukrzycą, bez względu na typ choroby. Terapia dobrana przez specjalistę na podstawie analizy badań oraz indywidualnych wskazań pozwala pacjentowi utrzymać glikemię na optymalnym poziomie i zmniejszyć ryzyko pojawiania się powikłań.