FREMS

W medycynie rehabilitacyjnej i w leczeniu powikłań cukrzycy takich jak stopa cukrzycowa, charakteryzująca się uszkodzeniem nerwów i zaburzeniem krążenia stosuje się różne technologie. Jedną z nich jest FREMS (Frequency Rhythmic Electrical Modulation System), czyli System Rytmicznego Elektrycznego Modulowania Częstotliwości. Podstawą działania jest w tym przypadku generowanie biokompatybilnych sygnałów elektrycznych za pomocą elektrod przezskórnych. Sygnały te są modulowane pod względem częstotliwości, a także amplitudy i czasu trwania, co pozwala na dostosowanie ich parametrów do potrzeb terapeutycznych – tak, aby optymalnie oddziaływały na tkankę biologiczną.

Stopa cukrzycowa — najważniejsze informacje

 Jest powikłaniem związanym z nieprawidłowo prowadzoną, długotrwałą cukrzycą. Stopa cukrzycowa to jedna z poważniejszych komplikacji tej choroby – to stan, która może prowadzić do poważnych konsekwencji. Charakteryzuje się uszkodzeniem nerwów (neuropatią) i pogorszeniem przepływu krwi w kończynach dolnych. To prowadzi m.in. do osłabienia czucia w tej części ciała, a w efekcie do zmniejszenia wrażliwości na drobne urazy, które mogą nie być odczuwane. Największym czynnikiem ryzyka jest długotrwała hiperglikemia, nie bez znaczenia są również otyłość czy palenie tytoniu. Objawami, które mogą świadczyć o problemach ze stopami u diabetyka, są m.in. odczuwalne mrowienie lub ból w kończynach dolnych, zmiana koloru skóry stóp czy też problemy z gojeniem się ran. Aby zdiagnozować stopę cukrzycową, należy udać się do specjalisty.

Jak wygląda zastosowanie technologii FREMS?

FREMS to metoda stymulacji nerwowej, której efektem jest synteza czynników wzrostu śródbłonka naczyniowego. W procesie terapeutycznym, w którym wykorzystuje się to rozwiązanie, amplituda impulsu jest ustalana przez operatora zgodnie z progiem wrażliwości pacjenta. Kluczowa jest również charakterystyka stymulowanej tkanki, ponieważ system moduluje maksymalną amplitudę w odpowiedzi na bilans jonowy tkanki pod elektrodami. W ten sposób zostaje on utrzymany w stałej równowadze, a impulsy przechodzące przez fazę aktywną i spoczynkową zostają zaangażowane w proces bilansu jonowego w tkance.