diagnostyka stóp

Jest to badanie oceny stóp wykonywane za pomocą profesjonalnego sprzętu komputerowego, wsparte technikami tradycyjnymi. Komputerowe badanie umożliwia ocenę ustawienia stóp, ocenę wad postawy w korelacji z budową stopy, stopnia kontaktu stopy z podłożem, je wysklepienia i ustawienia stępu.

Podstawą jest komputerowa platforma zwana pedobarografem badająca rozkład nacisku na podeszwową stronę stopy. Na macie diagnostycznej możemy badać obciążenia stóp podczas stania (badanie statyczne) i podczas chodu (badanie dynamiczne).

Przy tego typu badaniu niezbędne jest również badanie tradycyjne. Podolog wykonuje serię testów sprawdzających m.in. zakres ruchomości stawów w obrębie kończyny dolnej, wydolności mięśniowej oraz ocenia całą sylwetki.

W sytuacji, kiedy badanie stóp wskaże nieprawidłowości w czasie przetaczania stopy podczas chodu, przeciążenia, itp. możemy zaprojektować indywidualne wkładki i buty oraz wdrożyć terapię z fizjoterapeutą.

Patologie występujące w obrębie stóp stanowią powód wielu dolegliwości, jak również dyskomfortu, który obniża jakość codziennego funkcjonowania. Nieleczone mogą potęgować ból oraz determinować pojawianie się podologii w obrębie innych części ciała, między innymi kolan, bioder, kręgosłupa. 

Dlatego tak ważne jest podjęcie działań zapobiegawczych jak najszybciej.