pielęgnacja stóp diabetyków

Niekontrolowany poziom cukru we krwi naraża diabetyków na infekcje. Niezauważone lub zlekceważone zadrapania mogą przerodzić się w poważne owrzodzenia zagrażające zdrowiu i życiu. Konsekwencją cukrzycy jest sucha skóra i liczne modzele na stronie podeszwowej stóp. Modzel jest nagromadzeniem złogów hiperkeratozy, które uszkadzają miękkie tkanki położone wyżej, na skutek czego dochodzi
do powstania rany.

Zadaniem podologa jest usuwanie niebezpiecznych zrogowaceń, zalecanie odpowiednich preparatów pielęgnacyjnych oraz edukacja pacjenta odnośnie właściwego postępowania w cukrzycy.